Komunikat: Organizowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych w aktualnej sytuacji ….

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem łagodniejszych zasad bezpieczeństwa od 01/03/2022 związanych z epidemią COVID-19  w aktualnej sytuacji epidemicznej możliwe jest organizowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych w formie stacjonarnej, zachowując aktualne zasady bezpieczeństwa.
O możliwości organizacji zebrań (m.in. zebrań rocznych przez wspólnoty mieszkaniowe) decydują aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa związane z epidemią COVID-19, wprowadzone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [1].
 
Termin zwołania zebrań zostaje wydłużony do połowy maja 2022 r.

Informujemy, że termin zebrania mieszkańców danej Wspólnoty Mieszkaniowej zostanie Państwu przedstawiony w najbliższym czasie.

                                                                                                                                                                                      Zarząd GT GROUP

Podstawa prawna

[1] W dniu publikacji komunikatu obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473), które weszło w życie 28 lutego 2022 r.

[2] art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.