Aktualności: Nowy System Segregacji Odpadów

Nowy system segregacji odpadów

Od 1 lipca 2018 Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów w Lublinie


Gmina Lublin jest zobowiązana do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 lipca 2018 r. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19).

Zbieranie odpadów będzie odbywało się już na nowych zasadach, bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą odpady komunalne:

  • papier – pojemnik / worek  – niebieski,
  • szkło – pojemnik / worek  – zielony,
  • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik / worek  – żółty,
  • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik  – brązowy,
  • odpady zmieszane – inny kolor, odmienny od pozostałych

 

Bez zmian pozostaje odbiór:

  • odpadów zielonych,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, do wyczerpania limitu wynoszącego 1 m3/gospodarstwo domowe/rok,
  • odpadów wielkogabarytowych