Nowy system segregacji odpadów

Od 1 lipca 2018 Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów w Lublinie Gmina Lublin jest zobowiązana do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 lipca 2018 r. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19). Zbieranie odpadów będzie odbywało się […]