Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Naszym głównym celem jest realizacja nowoczesnych i kompleksowych usług zarządzania oraz administrowania, dbanie o wizerunek nieruchomości jak również optymalizacja kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Administrowanie wspólnot mieszkaniowych naszym zdaniem musi wiązać się z korzyściami dla wszystkich stron.

Proponujemy nowoczesne rozwiązania wspomagające obsługę mieszkańców. Dajemy dostęp właścicielom do internetowej strefy mieszkańca, gdzie można znaleźć bieżące raporty z działalności wspólnoty. Specjalizujemy się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami wspólnoty, prowadzimy pełną księgowość za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania.

Zarząd i administracja wspólnot mieszkaniowych

 • Zapewniamy częste wizyty Zarządcy/Administratora na terenie nieruchomości – gwarantujemy stały nadzór stanu technicznego budynku oraz kontrolę jakości usług wykonywanych na jego terenie przez firmy zewnętrzne.
 • Negocjowanie i podpisywanie umów o dostawę mediów i wybór odpowiednich parametrów dla nieruchomości.
 • Wybór odpowiednich parametrów ubezpieczenia nieruchomości części wspólnych.
 • Zwoływanie i prowadzenie zebrań Właścicieli mieszkań. Przygotowywanie i opracowywanie uchwał oraz zbieramy głosy Właścicieli. Oddawanie głosów pod uchwałami za pośrednictwem nowych technologii – Internetu.
 • Opracowywanie i realizacja planów gospodarczych.
 • Sporządzamy analizę możliwości obniżenia kosztów obsługi nieruchomości oraz zużycia energii.
 • Obsługa finansowo-księgowa: prowadzenie ewidencji pozaksięgowej, rozliczanie nakładów i kosztów związanych z nieruchomością, windykacja zobowiązań finansowych należnych wspólnocie mieszkaniowej.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji do Urzędu Skarbowego.
 • Dokumentacja techniczna obiektów: prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, dokumentacji eksploatacyjnej.
 • Bieżące przeglądy techniczne budynku i urządzeń zgodne z przepisami prawa.
 • Nadzorujemy wykonywanie prac remontowych.

Zarządzanie wspólnotami to oferta kierowana do mieszkańców, którzy chcieliby dokonać zmian w sposobie zarządzania swoich osiedli i tym samym poprawić ich funkcjonowanie. To także propozycja dla deweloperów, którym zależy na przekazaniu zarządzania swojej inwestycji profesjonalnej firmie z doświadczeniem (Jesteś deweloperem? Przejdź do: współpraca z deweloperami).